5 resultater
Tulips-alttag
06.02.2015
Frist for innsendelse av driftsrapporten: 13. mars 2015.
27.03.2015
Målet med utdanningen er å utdanne ledere og tekniske mellomledere som kan være med på å dekke behovet for kompetanse på dette nivået innen voksende anleggs-, bergverks- og mineralnæringer.
Grauaberget skiferbrudd i Voss
17.06.2015
Publikasjonen Mineralressurser i Norge 2014 utgis av DMF og NGU. Den er basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall fra den årlige driftsrapporteringen til DMF.
Gjesvær
18.06.2015
For å fremme en bærekraftig utvikling skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.
26.11.2015
Øst-Finnmark tingrett har 18.11.2015 truffet kjennelse om konkursåpning for Sydvaranger Gruve AS.