52 resultater
22.06.2015
Skal kommunen godkjenne driftsplanen først, og så DMF, eller omvendt?
22.06.2015
Hva er en driftsplan?
26.06.2015

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har mottatt søknad fra Granite Stein AS om uttak av larvikitt i Bassebo i Porsgrunn kommune etter § 43 i

23.06.2015
Før oppstart av drift skal det sendes melding til DMF.
04.06.2015

Metallisk malm

(jern, nikkel ilmenitt-titan og molybden)

23.06.2015

Statens mineraler

23.06.2015
Ved midlertidig driftsopphold skal det sendes melding til DMF.
19.06.2015
Rapporteringsplikten ligger i kjernen av tiltak som er viktige for å oppnå effektiv kartlegging av mineralressursene.
23.06.2015
Rettighetshaver har varslingsplikt før undersøkelsesarbeid igangsettes.
23.06.2015

Søknad om særskilt tillatelse til undersøkelser på statens mineraler i Finnmark (§ 17)

22.06.2015
Rapporter fra undersøkelsesarbeid.

Sider