25 resultater
07.04.2015
Her vises det sentrale regelverk som er relevant i forhold til forvaltning av mineralske ressurser.
16.04.2015
Her vises en oversikt over de mest sentrale lover når det gjelder forvaltning av mineralressurser, og rettigheter og plikter for tiltakshavere og andre.
16.04.2015
Her vises en oversikt over de mest sentrale forskriftene når det gjelder forvaltning av mineralressurser, og rettigheter og plikter for tiltakshavere og andre.
16.04.2015
Her vises relevante veiledere for mineralvirksomhet.
17.04.2015
19.04.2015
I lovgivningen skilles det mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier.
24.04.2015

Her finner du en oversikt over kurs som kommer eller har vært.

24.04.2015

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål:

15.04.2015
15.04.2015
24.04.2015
Alle uttak skal ha en bergteknisk ansvarlig, jf. forskrift til mineralloven § 3-1.
19.04.2015
Hvor lenge varer en undersøkelsesrett og kan den forlenges?
19.04.2015
Hvor finner jeg søknadsskjema for utvinningsrett?
09.04.2015
Det er plagsomt mye støv og støy fra et uttak i nærheten der jeg bor. Hvor kan jeg henvende meg om dette?
19.04.2015
Skal resultatet av undersøkelser meldes inn til myndighetene?
19.04.2015
I lovgivningen skilles det mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier.
06.04.2015
Ved uttak av mineralske ressurser, skal driver rapportere årlig til DMF.
16.04.2015
01.04.2015
For å starte et masseuttak, er det en forutsetning at driver har utvinningsrett for området. Regelverket skiller mellom uttak over 500 m3 og uttak over 10.000 m3.
24.04.2015
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) forvaltar bergverksordninga for Svalbard, som blei gitt ved kongeleg resolusjon av 7. august 1925.

Sider