2 resultater
07.05.2015
Større undersøkingsarbeid krev ofte løyve etter svalbardmiljølova. Oppstart av drift krev alltid løyve etter svalbardmiljølova. Begge desse søknadene skal gå til Sysselmeisteren.
08.05.2015
Her vises oversikter og kart for utmål og funnpunkt på Svalbard.