4 resultater
24.01.2019
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har 23.
11.02.2015
Etter mineralloven § 43 krever et samlet uttak på mer enn 10.000 m3 masse, samt ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF)
01.04.2015
For å starte et masseuttak, er det en forutsetning at driver har utvinningsrett for området. Regelverket skiller mellom uttak over 500 m3 og uttak over 10.000 m3.
08.01.2020
For uttak på mer enn 10.000 m3 masse, samt ethvert uttak av naturstein, kreves driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF).