39 resultater
30.03.2015

Fri leterett - statens mineraler

29.05.2015
Ved nedleggelse av drift på statens mineraler, skal tiltakshaver levere sluttrapport fra driften til DMF.
19.04.2015
Hvor finner jeg søknadsskjema for utvinningsrett?
23.06.2015

Undersøkelsesretten til statens mineraler opphører når syv år er gått fra den dagen søknaden ble innvilget.

23.06.2015

Utvinningsretten opphører når:

23.06.2015

Undersøkelsesrett og utvinningsrett til statens mineraler kan overdras, jf.

19.04.2015
Skal resultatet av undersøkelser meldes inn til myndighetene?
24.06.2015
Blir det sendt ut faktura for betaling av søknadsgebyr og årsavgift?
24.06.2015
Hvor lenge varer en utvinningsrett?
26.08.2016
Det har vært interesse omkring undersøkelsesarbeidene på Seiland den senere tiden, der det er kommet påstander om at undersøker ulovlig selger zirkon fra Seiland.
30.03.2015
Med bergrettigheter menes undersøkelsesrett og utvinningsrett. Mineralloven skiller mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier.
25.04.2018
DMF har den siste tiden fått spørsmål om minerallovens bestemmelser om oppstart av drift på mineralske forekomster, der det foreligger flere utvinningsretter i samme område.
15.11.2018
Digital løsning for å administrere undersøkelsesretter i Norge er tilgjengelig via Min side. Her kan dere blant annet varsle om undersøkelsesarbeid og rapportere etter gjennomført undersøkelsesarbeid.
04.06.2015

Metallisk malm

(jern, nikkel ilmenitt-titan og molybden)

09.01.2019
I vedtak datert 19.12.2018 tildelte Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) utvinningsrett til statens mineraler i Biddjovagge i Kautokeino kommune til Arctic Minerals
30.03.2015
Den som har en undersøkelsesrett med best prioritet kan søke om utvinningsrett etter mineralloven § 29.
24.01.2019
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har 23.
08.04.2019
Siste frist for å betale årsavgiften for undersøkelses- og utvinningsretter er 30. april.
23.06.2015

Statens mineraler

28.05.2015
Søknad om utvinningsrett til statens mineraler sendes DMF.

Sider