47 resultater
30.03.2015

Et undersøkelsesområde kan maksimalt være 10 km2.

30.03.2015

Et utvinningsområde skal ikke være større enn nødvendig for å dekke forekomstens sannsynlige utstrekning.

08.08.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

23.06.2015

Søknad om særskilt tillatelse til undersøkelser på statens mineraler i Finnmark (§ 17)

23.06.2015
Mineralloven skiller mellom leting og undersøkelse og varslingsplikten er her ulik.
30.03.2015
En undersøkelsesrett er rett til nødvendige undersøkelser på et bestemt område for å vurdere om mineralforekomst kan være drivverdig. Rettigheten er ikke begrenset til en bestemt forekomst.
06.03.2023
Flere rapporter fra tidligere undersøkelsesarbeid er gjort tilgjengelig. Du finner nå over 14 800 rapporter og historiske kart i DMFs kartløsning.

Sider