25 resultater
04.05.2021
Hvor går grensen mellom mineralloven og allemannsretten?
04.05.2021
Er det spesielle regler for leting i tidligere Finnmark fylke?
04.05.2021
Hvor finner jeg informasjon om grunneiere og bergrettigheter?
04.05.2021
Hva er gull og gullvasking?
06.07.2021
Flere rapporter fra tidligere undersøkelsesarbeid er nå tilgjengelig i DMF sin kartløsning.

Sider