7 resultater
25.04.2018
DMF har den siste tiden fått spørsmål om minerallovens bestemmelser om oppstart av drift på mineralske forekomster, der det foreligger flere utvinningsretter i samme område.
04.07.2018
Disse opplysningene kan være relevant innhold i varselet til DMF.
25.09.2018
Rettighetshavere av undersøkelsesrett til statens mineraler skal varsle om undersøkelsesarbeid senest 3 uker før oppstart, jf. mineralloven § 18.
15.11.2018
Digital løsning for å administrere undersøkelsesretter i Norge er tilgjengelig via Min side. Her kan dere blant annet varsle om undersøkelsesarbeid og rapportere etter gjennomført undersøkelsesarbeid.
16.11.2018

Dokumentasjon på forekomstens rikholdighet, størrelse og beskaffenhet

  • Beskrive regionalgeologi, mineralprovins
26.11.2018
Undersøkelsesrett til statens mineraler tildeles etter søknad til DMF.
04.07.2018
Disse opplysningene kan være relevant innhold i varselet til DMF.