25 resultater
18.06.2021
Har du spørsmål om endringer i mineralloven?
04.05.2021
Er det spesielle regler for leting i tidligere Finnmark fylke?
04.05.2021
Hvor finner jeg informasjon om grunneiere og bergrettigheter?
04.05.2021
Hva er gull og gullvasking?
07.05.2015
Melding om funnpunkt for kol, petroleum, mineral og bergartar som blir vunne ut gjennom bergverksdrift etter bergverksordninga for Svalbard, må sendast til Direktoratet for mineralforvaltning med Berg

Sider