25 resultater
25.03.2015
Bruk skjemaet nedenfor for å varsle oss om mangelfull sikring etter gammel, nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler (metallgruver).
09.04.2015
Det er plagsomt mye støv og støy fra et uttak i nærheten der jeg bor. Hvor kan jeg henvende meg om dette?
19.04.2015
Hvor finner jeg søknadsskjema for utvinningsrett?
19.04.2015
Skal resultatet av undersøkelser meldes inn til myndighetene?
19.04.2015
Hvor lenge varer en undersøkelsesrett og kan den forlenges?
24.04.2015

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål:

07.05.2015
Melding om funnpunkt for kol, petroleum, mineral og bergartar som blir vunne ut gjennom bergverksdrift etter bergverksordninga for Svalbard, må sendast til Direktoratet for mineralforvaltning med Berg
22.06.2015
Kan man søke om dispensasjon fra kravet om driftskonsesjon?
22.06.2015
Må man ha godkjent reguleringsplan for å søke driftskonsesjon?
22.06.2015
Hva er en driftsplan?
22.06.2015
Hvem har ansvaret for å sikre og rydde opp i et nedlagt steinbrudd?
22.06.2015
Skal kommunen godkjenne driftsplanen først, og så DMF, eller omvendt?
24.06.2015
Forurensning, utslipp fra masseuttak, er det DMF sitt ansvar?
24.06.2015
Hvor kan jeg henvende meg med klage om rystelser ved sprengning?
24.06.2015
Hva menes med arealavklaring?
24.06.2015
Gjelder mineralloven uttak av masser fra steintipper?
24.06.2015
Blir det sendt ut faktura for betaling av søknadsgebyr og årsavgift?
24.06.2015
Hvor lenge varer en utvinningsrett?
04.05.2021
Hva er gull og gullvasking?
04.05.2021
Hvor går grensen mellom mineralloven og allemannsretten?

Sider