25 resultater
04.05.2021
Er det spesielle regler for leting i tidligere Finnmark fylke?
04.05.2021
Hva med forholdet til bergrettigheter i området?
04.05.2021
Finnes det områder hvor det er forbudt å lete eller områder der leteretten er begrenset?
04.05.2021
Hvor finner jeg informasjon om grunneiere?
04.05.2021
Må jeg sende inn søknad til DMF for vaske etter gull etter mineralloven?
04.05.2021
Hva er gullvasking innenfor mineralloven?
04.05.2021
Hvor går grensen mellom mineralloven og allemannsretten?
04.05.2021
Hva er gull?
24.06.2015
Hvor lenge varer en utvinningsrett?
24.06.2015
Blir det sendt ut faktura for betaling av søknadsgebyr og årsavgift?
24.06.2015
Hvor finner jeg søknadsskjema for undersøkelsesrett til statens mineraler?
24.06.2015
Gjelder mineralloven uttak av masser fra steintipper?
24.06.2015
Hva menes med arealavklaring?
24.06.2015
Hvor kan jeg henvende meg med klage om rystelser ved sprengning?
24.06.2015
Forurensning, utslipp fra masseuttak, er det DMF sitt ansvar?
22.06.2015
Skal kommunen godkjenne driftsplanen først, og så DMF, eller omvendt?
22.06.2015
Hvem har ansvaret for å sikre og rydde opp i et nedlagt steinbrudd?
22.06.2015
Hva er en driftsplan?
22.06.2015
Må man ha godkjent reguleringsplan for å søke driftskonsesjon?
22.06.2015
Kan man søke om dispensasjon fra kravet om driftskonsesjon?

Sider