4 resultater
29.08.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Pallin AS

22.08.2022
Harde fakta: - Potensialet i norsk mineralnæring kommer til syne.
08.08.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

08.08.2022
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergm