1 resultater
16.11.2017
Riksrevisjonen la frem sin rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2016 for Stortinget 14. november.