6 resultater
15.02.2017
Driftsrapport for 2016 skal leveres via Min Side. Min Side vil være åpen for driftsrapportering fra 1. mars og dere finner den helt til høyre i øverste meny.
25.04.2017
DMFs nye kartløsning er brukervennlig og moderne, og gjør informasjon om mineralnæringen i Norge lettere tilgjengelig for publikum.
19.06.2017
DMF har publisert et nytt kart som viser områder med gruveåpninger til dagen.
19.05.2017
Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS, Norge, har begjært fjorten utmål på gullførende sulfider i St. Jonsfjordområdet på Svalbard basert på funnpunkter merket 7. september 2011.
16.08.2017
Statistikken viser at omsetningen i mineralnæringen var 10,2 milliarder kr i 2016. Det er en nedgang på 11 % sammenlignet med gjennomsnittlig omsetning de tre forutgående årene.
16.11.2017
Riksrevisjonen la frem sin rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2016 for Stortinget 14. november.