83 resultater
19.12.2022
Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?
19.12.2022
Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?
19.12.2022
Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?
16.12.2022
Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?
16.12.2022
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) lanserer nasjonalt ressursregnskap for byggeråstoff: - Skal bidra til bedre ressursutnyttelse.
16.12.2022
Slik bruker Møre og Romsdal byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Vestfold og Telemark byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Trøndelag byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Vestland byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Rogaland byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Oslo og Viken byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Troms og Finnmark byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Innlandet byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Agder byggeråstoff.
16.12.2022
Slik bruker Nordland byggeråstoff.
05.12.2022
Slik bruker Norge byggeråstoff.
30.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nesna Mas

29.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ottar Ber

28.11.2022

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ringsaker

23.11.2022
For å opprettholde rettigheter til statens mineraler må undersøker betale en årlig avgift til staten, jf. mineralloven § 56. Avgiftenes størrelse fastsettes i forskrift til mineralloven §§ 5-2 og 5-3.

Sider