3 resultater
16.02.2015
Sitemapet innholder en oversikt over alt innhold på siden.
Tulips-alttag
06.02.2015
Frist for innsendelse av driftsrapporten: 13. mars 2015.
11.02.2015
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.