Undersøkelsesrett - skjema

Undersøkelsesrett til statens mineraler kan fås ved søknad til DMF. Til søknaden benyttes dette søknadsskjemaet.

En undersøkelsesrett gjelder for et bestemt område og ikke for en bestemt forekomst. Innehaveren av undersøkelsesretten har rett til å undersøke etter og søke utvinningstillatelse på alle forekomster av statens mineraler innenfor undersøkelsesområdet. Undersøkelser etter statens mineraler reguleres i minerallovens kapittel 4.