Senioringeniør/seniorrådgiver - miljøteknologi med erfaring fra prosjektledelse

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge. DMF har et delegert ansvar for sikrings- og miljøtiltak etter tidligere gruvevirksomhet for Nærings- og fiskeridepartementet, og utøver et viktig samfunnsansvar. Vi har vært gjennom en stor omstilling og vekst, og har i dag et tverrfaglig kompetansemiljø med ca. 60 ansatte. Vi arbeider nå med å videreutvikle vår rolle og faglige tjenester for å fortsette utviklingen mot en bærekraftig mineralforvaltning.

Direktoratet for mineralforvaltning søker en erfaren person med bakgrunn innen miljøteknologi/miljøgeologi eller tilsvarende, for å videreutvikle vårt fagmiljø i årene som kommer. Oppgaver vil være knyttet til sikrings- og miljøspørsmål, og omfatter bl.a. arbeid med miljøfaglige problemstillinger knyttet til avslutning og nedlagt gruvevirksomhet. Gjennom arbeidet vil du samtidig bidra til DMFs videre arbeid med en bærekraftig forvaltning av Norges mineralressurser.

Arbeidsoppgaver som omfattes av stillingen er varierte og omfatter blant annet:

 • Saksbehandling med miljøfaglig perspektiv innenfor etatens oppgaver.
 • Planlegging av og oppfølging av utredninger og tiltak mot gruveforurensning
 • Administrasjon av overvåking og kontroll av avrenning fra nedlagte gruver
 • Intern og ekstern dialog med f.eks. andre myndigheter og interessegrupper

Kvalifikasjonskrav

 • Miljøfaglig utdannelse på mastergradsnivå. Solid og relevant erfaring kan kompensere for utdanning ut over bachelorgrad
 • Erfaring med prosjektledelse, fortrinnsvis av miljøfaglige prosjekter
 • Kunnskap om geokjemi og/eller hydrogeologi er en fordel
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig (bokmål og nynorsk)
 • Erfaring innen offentlig forvaltning er ønskelig

Personlige egenskaper

Vi legger vekt på å finne en person med den rette kombinasjonen av erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper som kan være en positiv bidragsyter til DMFs fagmiljø.

 • Du må ha god rolleforståelse og engasjement for fagområdet
 • Du må ha gode samarbeidsevner og samtidig kunne arbeide selvstendig
 • Du må være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Fast heltidsstilling
 • Gode ytelser i Statens pensjonskasse som omfatter pensjon, forsikring og muligheter for boliglån
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskoder:1181 senioringeniør/1364 seniorrådgiver

Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til utvikling av fremtidens mineralforvaltning i Norge.

Vi holder til i trivelige lokaler på Lade i Trondheim, men hele Norge er vårt ansvarsområde. Noe reisevirksomhet må derfor påregnes.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved henvendelse til Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300, eller seksjonsleder Ingeborg Solberg hos DMF tlf. 993 99 863. Henvendelser til Fremo vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

For å søke stillingen, gå inn på  www.fremobemanning.no eller www.finn.no.

Søknadsfrist: 4. november 2019