Redegjørelse for mulige skader som kan oppstå og for hvilke tiltak som skal settes i verk for å hindre slike skader

Disse opplysningene kan være relevant innhold i varselet til DMF.

Beskriv mulige skader som kan oppstå

Hvilke helse, miljø og sikkerhet (HMS) tiltak som er iverksatt i forkant av undersøkelsesarbeidet for å minimere mulige skader når det gjelder:

  • Påvirkningen av naturen og miljøet
  • Støv
  • Støy
  • Oljesøl
  • Søppel/avfall
  • Sikring av arbeidsområdet

Det anbefales å ta bilder før, under og etter undersøkelsesarbeidet.