Rapport etter undersøkelser

Når undersøkelser avsluttes eller senest 6 måneder etter at en undersøkelsesrett til statens mineraler er opphørt, skal undersøker sende undersøkelsesrapport, måledata og prøvemateriell til DMF. Rapporteringsplikten reguleres i forskrift til mineralloven § 1-4.

Digital løsning for administrering av rettigheter er tilgjengelig via Min side. Her kan du også levere rapport etter undersøkelser. 

Undersøkelsesrapporter, kart og geofysiske målinger skal leveres i digitalisert form.

  • Rapportsammendrag, katalog over alt prøvemateriell
  • Undersøkelsesrapporter, måledata og prøvemateriale

Materialet skal avleveres som beskrevet § 1-4 i forskrift til mineralloven.

Alt av prøvemateriell blir samlet i NGUs borkjernelager på Løkken.

DMF offentliggjør ikke innlevert materiale mens rettigheten består.