Rådgiver/seniorrådgiver innen areal- og samfunnsplanlegging/GIS

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard. Vi vokser og gjennomfører en stor endringsprosess hvor både ansvarsområder og arbeidsoppgaver er under utvikling.

God areal- og samfunnsplanlegging er en grunnleggende forutsetning for ressursforvaltning. Stillingen vil innebære å ivareta hensynet til mineralressurser i forbindelse med planavklaringer etter plan- og bygningsloven, mineralloven og andre sektorinteresser. Stillingen vil også omfatte faglig utviklingsarbeid knyttet til helhetlig forvaltning av mineralressurser og veiledningsvirksomhet.

Kvalifikasjonskrav

  • Utdanning på mastergradsnivå i samfunnsfag, geografi, statsvitenskap eller lignende
  • Erfaring med offentlig forvaltning, plan og bygningsloven og konsekvensutredninger vil vektlegges
  • Kompetanse innen GIS (geografiske informasjonssystemer) er en fordel

Vi legger vekt på å finne personer med riktig faglige og personlige egenskaper som kan være en positiv bidragsyter i utviklingsprosessen som DMF er inne i.

  • Du må ha engasjement for fagområdet og ha god rolleforståelse
  • Du må kunne arbeide selvstendig, og samtidig ha gode samarbeidsevner
  • Du må være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne
  • Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)

Vi tilbyr

DMF utøver et viktig samfunnsansvar, og vi tilbyr varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver. Vi holder til i trivelige lokaler på Lade i Trondheim. Hele Norge er vårt ansvarsområde, og det må påregnes noe reisevirksomhet.

Vi har fleksibel arbeidstid og tilbyr gode ytelser i Statens pensjonskasse. Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, stillingskoder: 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver. Nærmere opplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300.

For å søke stillingen, gå inn på  www.fremobemanning.no.

Henvendelser om stillingen vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

Søknadsfrist: 25. november 2016