Rådgiver innen jus - vikariat

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard. Vi vokser og gjennomfører en stor endringsprosess hvor både ansvarsområder og arbeidsoppgaver er under utvikling.

Arbeidsoppgaver som inngår i stillingen er blant annet: saksbehandling etter mineralloven, herunder konsesjonsbehandling, oppfølging av bedrifter i mineralnæringen, gjennomføring av tilsyn og informasjonsvirksomhet, samt bidra til utvikling av regelverk innenfor mineralrettens område.

Vikariatet har en varighet på 1 år.

Kvalifikasjonskrav

  • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
  • Erfaring fra offentlig forvaltning og/eller prosjektarbeid er ønskelig, men nyutdannede kan også søke

Vi legger vekt på å finne en person med riktige faglige og personlige egenskaper som kan være en positiv bidragsyter i utviklingsprosessen som DMF er inne i.

  • Du må ha engasjement for fagområdet og ha god rolleforståelse
  • Du må kunne arbeide selvstendig, men samtidig ha gode samarbeidsevner
  • Du må være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne
  • Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)

Vi tilbyr

DMF utøver et viktig samfunnsansvar, og vi tilbyr varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver. Vi holder til i trivelige lokaler på Lade i Trondheim. Hele Norge er vårt ansvarsområde, og det må påregnes noe reisevirksomhet.

Vi har fleksibel arbeidstid og tilbyr gode ytelser i Statens pensjonskasse. Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver. Nærmere opplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300.

Henvendelser om stillingen vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

For å søke stillingen, gå inn på www.fremobemanning.no.

Søknadsfrist: 18. november 2016