Stillinger ledig

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge. Vi har vært gjennom en stor omstilling og vekst, og har i dag et tverrfaglig kompetansemiljø med nær 60 ansatte.

Vi fortsetter utviklingen og søker nye medarbeidere!

Søknadsfristen er 14. april for alle 3 stillingen.