IT-utvikler (engasjement)

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard. Vi vokser og gjennomfører en stor endringsprosess hvor både ansvarsområder og arbeidsoppgaver er under utvikling.

Vi har i forbindelse med et utviklingsprosjekt ledig engasjement som

IT-utvikler - utvikling og vedlikehold av nyutviklede fagsystem

DMF søker nyskapende og initiativrik utvikler med evne til å oppnå resultater og videreutvikle system under utvikling for engasjement ut 2018.

Vi kan tilby en innovativ arbeidsplass der du får:

 • anvende nyskapende teknologi, åpen kildekode og åpne data
 • utvikle og vedlikeholde moderne løsninger i samhandling med innleid prosjektteam bestående av erfarne systemutviklere, kommunikasjonsekspertise og spisskompetanse innen fagfeltet
 • gode muligheter for faglig utvikling og påvirkningskraft, med spillerom for kreativ og nyskapende utvikling

Løsningene gjennomgår for tiden en betydelig modernisering, der vi benytter relasjonsdatabaser, mikrotjenester og moderne web-teknologi. Oppgavene vil ha fokus på nyutvikling og vedlikehold av web-baserte løsninger for saksbehandling, rapportering og brukerinvolvering med stor vekt på kartteknologi/GIS.  I oppgavene vil også inngå prosessering og tilrettelegging av data.

Kvalifikasjonskrav:

 • høyere teknisk utdannelse på bachelornivå med vekt på IKT-kompetanse
 • stor interesse for ny teknologi og webutvikling
 • fokus på brukervennlighet og kvalitet
 • evne til å arbeide godt selvstendig og i team
 • gode kommunikasjonsegenskaper, skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Vi ønsker at du har kjennskap til og erfaring med DMFs teknologiske plattform som for tiden består av:

 • Klient: responsiv web-utvikling, Javascript, jQuery, React, Backbone.js, OpenLayers
 • Tjener: Java, Jersey, REST, PostgreSQL, PostGIS
 • DevOps: Linux, Gradle, npm, Docker, Ansible, Vagrant, Jenkins, Elasticsearch, Kibana, Logstash
 • Integrasjon: Altinn, IDPorten, SvarUT, WMS (kartlag), P360 (saks-, arkiv- og dokumenthåndtering)

Vi legger vekt på å finne en person med de rette faglige og personlige egenskaper som kan være en positiv bidragsyter i utviklingsprosessen som DMF er inne i.

Vi tilbyr:

 • fleksibel arbeidstid, og tilbyr gode ytelser i Statens pensjonskasse
 • lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskode: 1434 rådgiver eller 1083 ingeniør

Nærmere opplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til Hilde Lingstad på tlf. 959 79 189.

Henvendelser om stillingen vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

Søknad sendes oss på mail@dirmin.no og merkes med engasjement IT-utvikler.

Søknadsfrist: 4. juni 2017.