Ingeniørgeolog (fjell/løsmasser), geoteknikk eller bergteknikk

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er direkte underlagt Nærings – og fiskeridepartementet. Vi vokser og gjennomfører en stor endringsprosess hvor både ansvarsområder og arbeidsoppgaver er under utvikling.

Direktoratet for mineralforvaltning utøver et viktig samfunnsansvar, og søker deg som vil jobbe med bærekraftig forvaltning av Norges mineralressurser. Stillingene innebærer blant annet saksbehandling etter mineralloven, oppfølging av bedrifter i mineralnæringen og gjennomføring av tilsyn. Arbeidsoppgavene vil også omfatte utvikling av saksbehandlingspraksis innen norsk mineralforvaltning samt informasjonsvirksomhet. Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til utvikling av mineralforvaltning i Norge.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning innen tekniske geofag (eksempelvis ingeniørgeologi, bergteknikk, geoteknikk) eller anleggsteknikk
 • Utdanningsnivå tilsvarende mastergrad. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningsnivå ut over bachelorgrad
 • Driftserfaring fra bergindustrien eller fra bygg og anlegg vil bli vektlagt. Erfaring som bergteknisk ansvarlig (BTA) er også en fordel.

Personlige egenskaper:

Vi legger vekt på å finne personer med de rette faglige og personlige egenskaper som kan være en positiv bidragsyter i utviklingsprosessen som DMF er inne i.

 • Du må ha engasjement for fagområdet og ha god rolleforståelse
 • Du må kunne arbeide selvstendig og samtidig ha gode samarbeidsevner
 • Du må være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)

Vi tilbyr:

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstidsordning og gode ytelser i Statens pensjonskasse
 • Fast heltidsstilling
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskoder: 1087 overingeniør/1181 senioringeniør

Vi holder til i trivelige lokaler på Lade i Trondheim, men hele Norge er vårt ansvarsområde. Noe reisevirksomhet må derfor påregnes.

Nærmere opplysning kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Torbjørn K. Olsen, tlf 47 45 17 63, eller Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300. Henvendelser til Fremo vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

For å søke stillingen, gå inn på www.fremobemanning.no eller www.finn.no.

Søknadsfrist: 13. juni 2017