Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatistikk 2022

Det ble i Norge solgt mineraler for 13 625 millioner kroner i 2022. Det er en prisjustert økning på 0,1 % sammenlignet med 2021.

Til tross for økningen i salgsverdi har det vært en nedgang på 2,4 % i solgte tonn i den samme perioden. Dette skyldes vridning mot mer salg av dyrere industrimineral og mindre salg av billigere byggeråstoff.

Eksportverdien på 6 780 millioner kroner utgjorde 49,8 % av den totale salgsverdien. Prisjustert er det en økning i eksportverdi på 2,6 % sammenlignet med 2021.

Mineralnæringen sysselsatte 4 408 årsverk i 2022. Dette er en nedgang på 0,6 % sammenlignet med 2021.

Her kan du lese hele Harde fakta om mineralnæringen: