Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatistikk 2021

Det ble i Norge solgt mineraler for 12 867 millioner kroner i 2021. Det er en prisjustert økning på 4,0 % sammenlignet med 2020.

Til tross for økningen i salgsverdi har det vært en nedgang på 0,8 % i solgte tonn i den samme perioden. Dette skyldes vridning mot mer salg av dyrere industrimineral og metallisk malm og mindre salg av billigere byggeråstoff. 

Eksportverdien på 6 245 millioner utgjorde 48,5 % av den totale salgsverdien. Prisjustert er det en økning i eksportverdi på 10,9 % sammenlignet med 2020.

Mineralnæringen sysselsatte 4 436 årsverk i 2021. Dette er en nedgang på 4,5 % sammenlignet med 2020. 

Her kan du lese hele Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatistikk for 2021: