Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatistikk 2018

Det ble omsatt 107 millioner tonn norske mineraler til en verdi av 10,8 milliarder i 2018. Eksportverdien på 4,3 milliarder kroner utgjør 40 % av omsetningen.

Omsetningsverdien var på samme nivå som i 2017, men det er en økning i solgte tonn på 3 %. Som tidligere er byggeråstoff den største råstoffgruppen og utgjør 62 % av den totale omsetningen. Mineralnæringen sysselsatte 4 537 årsverk i 2018.

Interessen for leting og undersøkelser har tatt seg betraktelig opp. Antall tildelte undersøkelsesretter er mer enn doblet fra 2017.  Virksomheter med pågående drift gjennomførte undersøkelser for 51 millioner kroner i 2018. Det er en økning på 24 % fra 2017. Privatfinansierte undersøkelser i områder uten pågående drift var 44,4 millioner kroner i 2018, som er en økning på over 80 % sammenlignet med 2017.

Her kan du lese hele Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatistikk for 2018: