Erfaren ingeniør, geofag

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard. Vi vokser og gjennomfører en stor endringsprosess hvor både ansvarsområder og arbeidsoppgaver er under utvikling.

Direktoratet for mineralforvaltning utøver et viktig samfunnsansvar, og søker deg som vil jobbe med bærekraftig forvaltning av Norges mineralressurser. Arbeidsoppgaver som inngår i stillingen er varierte og faglig utfordrende, og omfatter blant annet:

 • saksbehandling etter mineralloven
 • bidrag til utvikling av regelverk innenfor mineralrettens område
 • oppfølging av bedrifter i mineralnæringen
 • gjennomføring av tilsyn

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning innen tekniske geofag (ingeniørgeologi, bergteknikk, geoteknikk) eller anleggsteknikk
 • Erfaring fra bergindustrien, annen mineralvirksomhet eller fra bygg og anlegg
 • Utdanningsnivå tilsvarende mastergrad. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningsnivå ut over bachelorgrad

Vi legger vekt på å finne personer med riktig faglige og personlige egenskaper som kan være en positiv bidragsyter i utviklingsprosessen som DMF er inne i.

 • Du må ha engasjement for fagområdet og ha god rolleforståelse
 • Du må kunne arbeide selvstendig og samtidig ha gode samarbeidsevner
 • Du må være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)

Vi tilbyr

DMF utøver et viktig samfunnsansvar, og vi tilbyr varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver. Vi holder til i trivelige lokaler på Lade i Trondheim. Hele Norge er vårt ansvarsområde, og det må påregnes noe reisevirksomhet.

Vi har fleksibel arbeidstid og tilbyr gode ytelser i Statens pensjonskasse. Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, stillingskoder: 1181 senioringeniør. Nærmere opplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300. Direkte henvendelse til DMF kan også gjøres til seksjonsleder Torbjørn K. Olsen, tlf 474 51 763.

Henvendelser om stillingen vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

For å søke stillingen, gå inn på  www.fremobemanning.no.

Søknadsfrist: 25. november 2016.