Erfaren byggeleder - miljøtiltak fra nedlagte gruver

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard. Vi vokser og gjennomfører en stor endringsprosess hvor både ansvarsområder og arbeidsoppgaver er under utvikling.

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard gjennomfører et omfattende og viktig arbeid for opprydding av forurensning i nedlagte gruveområder. DMF er byggherre, og planlegger og gjennomfører blant annet miljøtiltak etter tidligere gruvevirksomhet i områdene ved Løkken, Folldal og Sulitjelma. Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:å ivareta DMFs ansvar som byggherre ved planlegging og gjennomføring av tiltak

 • å ivareta DMFs ansvar som byggherre ved planlegging og gjennomføring av tiltak
 • prosjekt- og økonomistyring, anskaffelser og oppfølging av kontrakter
 • etablering av prosjektstyringsrutiner for bygge- og anleggsprosjekter
 • oppfølging av drift og vedlikehold av eksisterende og nye anlegg

Øvrig prosjektrelatert arbeid innenfor DMFs ansvar for opprydding av forurensning fra tidligere gruvevirksomhet kan være aktuelt ved behov.

Stillingen er en 3-årig prosjektstilling med mulighet for fast ansettelse.

Kvalifikasjonskrav

 • Ingeniør/sivilingeniør med bakgrunn fra relevante tekniske fag
 • Erfaring fra byggeledelse innenfor bygg- og anlegg
 • God kunnskap om eller erfaring fra offentlig forvaltning kan være en fordel

Vi legger vekt på å finne en person med riktig faglige og personlige egenskaper som er en positiv bidragsyter i utviklingsprosessen og det pågående arbeidet knyttet til forurensede gruveområder som DMF arbeider med.

 • Du må ha engasjement for fagområdet og ha god rolleforståelse
 • Du tar ansvar, og har gode samarbeidsevner
 • Du er løsningsorientert og beslutningsdyktig
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)

Vi tilbyr

DMF utøver et viktig samfunnsansvar, og vi tilbyr varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi holder til i trivelige lokaler på Lade i Trondheim. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Vi har fleksibel arbeidstid og tilbyr gode ytelser i Statens pensjonskasse. Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1181 senioringeniør. Nærmere opplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300. Direkte henvendelse til DMF kan også gjøres til seksjonsleder Marte Kristoffersen, tlf 959 20 441.

Henvendelser om stillingen vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

For å søke stillingen, gå inn på www.fremobemanning.no.

Søknadsfrist: 25. november 2016