DMF søker to veiledere med bergfaglig kompetanse

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge. Vi vokser og er inne i en stor endringsprosess hvor både ansvarsområder og arbeidsoppgaver er under utvikling.

DMF utøver et viktig samfunnsansvar, og søker to veiledere med bergfaglig utdanning og erfaring fra bransjen. Stillingene innebærer i første omgang en veilederrolle for å bistå tiltakshavere både med å innrette sine prosjekter på en bergfaglig forsvarlig måte, og med å sette opp driftsplaner og konsesjonssøknader i samsvar med DMFs krav. På sikt, når dette behovet er mindre, vil oppgavene også kunne omfatte alminnelig saksbehandling etter mineralloven, oppfølging av bedrifter i mineralnæringen samt gjennomføring av tilsyn. Informasjonsvirksomhet og utvikling av retningslinjer innenfor mineralrettens område er andre viktige oppgaver som kan være relevante for stillingene.

Kvalifikasjonskrav

 • Bergteknisk utdanning (sivilingeniør/master i bergteknikk, mineralproduksjon eller lignende)
 • Erfaring fra bransjen med blant annet utarbeidelse av driftsplaner og konsesjonssøknader
 • Erfaring fra offentlig forvaltning vil være en fordel

Personlige egenskaper

Vi legger vekt på å finne personer med de rette faglige og personlige egenskaper som kan være en positiv bidragsyter i utviklingsprosessen som DMF er inne i.

 • Du må ha engasjement for fagområdet og god rolleforståelse
 • Du må kunne arbeide selvstendig, og samtidig ha gode samarbeidsevner
 • Du må være løsningsorientert og ha god gjennomføringsevne
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstidsordning og gode ytelser i Statens pensjonskasse som omfatter pensjon, forsikring og muligheter for boliglån
 • Faste heltidsstillinger
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskoder: 1087 overingeniør/1181 senioringeniør

Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til utvikling av fremtidens mineralforvaltning i Norge.

Vi holder til i trivelige lokaler på Lade i Trondheim, men hele Norge er vårt ansvarsområde. Noe reisevirksomhet må derfor påregnes.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysning om stillingen kan du få ved henvendelse til Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300.

Henvendelser til Fremo vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig.

For å søke stillingen, gå inn på  www.fremobemanning.no eller www.finn.no

Søknadsfrist: 13. mars 2019