Veileder - krav og hensyn til fysiske omgivelser

Fra Grubse. Foto: Stein Erik Hansen
DMF har utarbeidet "Veileder - krav og hensyn til fysiske omgivelser ved forvaltning og bruk av mineralressurser". Hensikten med denne veilederen er å informere om krav og hensyn til de fysiske omgivelsene ved forvaltning og bruk av mineralressurser.

Uttak av mineraler setter spor i naturen og påvirker omgivelsene. Den som planlegger uttak av mineraler bør ha et gjennomtenkt og faglig fundert forhold til hvordan driften vil påvirke de fysiske omgivelsene under og etter avsluttet drift. Det er viktig å tenke langsiktig og helhetlig før uttaket settes i gang.

Veilederen er utarbeidet av DMF med bistand fra DNV GL. Miljødirektoratet har bidratt til innhold knyttet til temaer som først og fremst er styrt av miljørettet regelverk.

Du finner veilederen i menyen til høyre.