Varslet undersøkelsesarbeid / exploration work (§ 18) i 2019

I år har DMF videreformidlet 8 varsler om undersøkelsesarbeid.

Per 30.09.2019 har DMF videreformidlet følgende varsler om undersøkelsesarbeid (se kart):

  • I Eigersund, Sokndal og Lund kommuner. Rettighetshaver: TEØK AS. Planlagt oppstart april 2019.
  • I Bømlo kommune. Rettighetshaver: TEØK AS. Planlagt oppstart mai/juni 2019.
  • I områdene Røstvangen og Vakkerli i Tynset kommune. Rettighetshaver: Eurasian Minerals Sweden AB. Planlagt oppstart 17. juni 2019.
  • I området Kjøli i Tydal og Holtålen kommuner. Rettighetshaver: Eurasian Minerals Sweden AB. Planlagt oppstart 21. juni 2019.
  • I Aurland kommune. Rettighetshaver: Fjordmine s.r.o. Planlagt oppstart 15. juli 2019.
  • I Ullensvang og Eidfjord kommuner. Rettighetshaver: Fjordmine s.r.o. Planlagt oppstart 5. august 2019.
  • I Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund kommuner. Rettighetshaver: TEØK AS. Planlagt oppstart i perioden midten av august til slutten av september.
  • I Beiarn kommune. Rettighetshaver: Northern Lights Minerals Pty Ltd. Planlagt oppstart i slutten av september 2019.

Mer om varslingsplikten.