Undersøkelsesretter og rapportering administreres via Min side

Digital løsning for å administrere undersøkelsesretter i Norge er tilgjengelig via Min side. Her kan dere blant annet varsle om undersøkelsesarbeid og rapportere etter gjennomført undersøkelsesarbeid.

Digital løsning for administrering av bergrettigheter i Norge er tilgjengelig via Min side.

Ved å logge inn på Min side, kan rettighetshavere

  • søke nye rettigheter
  • se oversikt over sine registrerte rettigheter
  • se sine registrerte rettigheter i kart
  • redusere eksisterende rettigheters størrelse eller fristille rettigheter
  • få status for betaling av årsavgift
  • varsle om oppstart av undersøkelsesarbeid
  • rapportere etter gjennomførte undersøkelsesarbeider

Hvordan få tilgang til Min side?

Det er daglig leder og/eller styreleder som har tilgang til å logge på «Min side». Hvis det er andre personer som skal administrere eller søke om nye bergrettigheter på vegne av virksomheten, må daglig leder og/eller styreleder delegere tilgang til vedkommende via Altinn. Privatpersoner med norsk fødselsnummer eller D-nummer kan også benytte tjenesten på Min side.

DMFs tjenester er knyttet til rollen «Utfyller/innsender» i Altinn.

Utenlandske rettighetshavere

For utenlandske foretak som har sine rettigheter registrert på et norsk foretak, gjelder tjenesten på lik linje med norske foretak som beskrevet over.