Tildelte undersøkelsesretter per 30.09.2019 / Exploration permits granted in 2019

DMF har per 30.09.2019 tildelt 208 undersøkelsesretter hittil i år, til 20 forskjellige rettighetshavere.

Undersøkelsesrettene er tildelt følgende rettighetshavere:

 • AAMODT LEIF TERJE
 • Element-46 Ltd
 • Erris Resources Ltd
 • Eurasian Minerals Sweden AB
 • Fjordmine s.r.o
 • Geode Consult AS
 • HANSEN VIKTOR
 • Jonny Opstad
 • KARSTEN BEHNK
 • Koppar Resources Europe Pty Ltd
 • Oy Zawar Resources Finland Ltd
 • Pythagoras Resources Pty Ltd
 • Rana Gruber A/S
 • RAVEL AS
 • REE Mining AS
 • Reidar Henrik Plesner
 • Scandinavian Resource Holdings Pty Ltd
 • Tancred Resources Ltd
 • TEØK AS
 • Warren W. Stanyer

Oppdatert informasjon om bergrettigheter finnes i kartløsningen vår.