Store verdier i grunnen - bilag i Dagens Næringsliv

14. mars hadde DMF eget bilag i Dagens Næringsliv. Formålet med utgivelsen er å gi et innblikk i mineralnæringen i Norge. Hva den betyr for samfunnsutvikling, verdiskaping og det grønne skiftet.

Vi har intervjuet aktører i næringen, og vil vise utvikling i teknologi og kompetanse i takt med endrede rammebetingelser og samfunnskrav.

Utgivelsen kan du også lese her.