Ny kartløsning

DMFs nye kartløsning er brukervennlig og moderne, og gjør informasjon om mineralnæringen i Norge lettere tilgjengelig for publikum.

Den nye karttjenesten viser informasjon fra flere datakilder: DMFs uttaksregister, bergrettighetsregisteret og NGUs register for pukk- og grusressurser. Tjenesten inkluderer også informasjon fra andre offentlige kilder, som planområder og kommunegrenser.

Per i dag er dette en innsynstjeneste, men på sikt vil vi lansere flere karttjenester og gi publikum mulighet til å gi tilbakemelding om feil og mangler direkte fra kartløsningen. Enn så lenge kan feil og mangler meldes ved å sende epost til: mail@dirmin.no

Se vår nye kartløsning her.