Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatistikk 2017

Mineralnæringen har omsatt for 10,8 milliarder kroner i 2017. Det er en økning på 5 % fra 2016. Eksportverdien var på 4,6 milliarder kroner. Eksportandelen var stabil fra 2016 til 2017 og utgjorde 43 %.

Omsetningen av energimineraler er redusert med 84 %, men alle andre råstoffgrupper har økt omsetningen fra 2016. Som tidligere er byggeråstoff dominerende med 60 % av den totale omsetningen i mineralnæringen. Mineralnæringen sysselsatte 4 718 årsverk i 2017. Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatstikk 2017 kan du lese her.