HARDE FAKTA om mineralnæringen

Statistikken viser at omsetningen i mineralnæringen var 10,2 milliarder kr i 2016. Det er en nedgang på 11 % sammenlignet med gjennomsnittlig omsetning de tre forutgående årene. Eksportverdien utgjorde 4,4 milliarder kr, tilsvarende 43 % av den totale omsetningen.

Byggeråstoff er dominerende og utgjør 59 % av den totale omsetningen av mineralske råstoffer i 2016. Omsetningen av byggeråstoff har økt med 6 % fra tidligere år. Omsetningen av industrimineraler har økt med 17 %. For de øvrige råstoffgruppene er omsetningen redusert med 54 % for metalliske malmer, 10 % for naturstein og 38 % for energimineraler.

Mineralnæringen sysselsatte 4 745 årsverk i 2016.

Les hele mineralstatistikken her.