Harde fakta – mineralstatistikk for 2018 er publisert

Det ble omsatt 107 millioner tonn norske mineraler til en verdi av 10,8 milliarder i 2018. Eksportverdien på 4,3 milliarder kroner utgjør 40 % av omsetningen.

Omsetningsverdien var på samme nivå som i 2017, men det er en økning i solgte tonn på 3 %. Som tidligere er byggeråstoff den største råstoffgruppen og utgjør 62 % av den totale omsetningen. Mineralnæringen sysselsatte 4 537 årsverk i 2018.

Interessen for leting og undersøkelser har tatt seg betraktelig opp. Antall tildelte undersøkelsesretter er mer enn doblet fra 2017.  Virksomheter med pågående drift gjennomførte undersøkelser for 51 millioner kroner i 2018. Det er en økning på 24 % fra 2017. Privatfinansierte undersøkelser i områder uten pågående drift var 44,4 millioner kroner i 2018, som er en økning på over 80 % sammenlignet med 2017.

- Dette er aktivitet som krever store investeringer og langsiktig arbeid. Det er fint at interessen for leting og undersøkelser etter mineraler har tatt seg opp, sier næringsminister Røe Isaksen.

Harde fakta om mineralnæringen – mineralstatistikk for 2018 finner du her.