Metallisk fasade bygning
Publisert: 04.07.2024
Årets harde fakta viser at mineralnæringen har holdt seg stabil, og at en nedgang i salg på innenlandsmarkedet har blitt kompensert av økt eksport.

- Etter at vi så en svak prisjustert oppsving i salgsverdi i 2022, ser vi en liten nedgang for 2023. Dette gjelder for alle mineralgruppene bortsett fra metallisk malm som derimot hadde en økning for femte år på rad, sier direktør Randi Skirstad Grini.

Dette kommer frem i DMFs rapport Harde fakta for 2023

– Det har vært en nedgang i totalt antall solgte tonn mineraler hvert år siden 2020, og dette fortsatte også i 2023, fortsetter Grini, men antall ansatte i mineralindustrien har derimot økt med 65 årsverk.

Fra tallene som har kommet inn ser vi at den samlede eksportverdien av mineraler har økt fra 2022 til 2023 og utgjør mesteparten av den totale salgsverdien. Spesielt salgsverdien av eksportert byggeråstoff og metallisk malm har økt med over 15 % hver.

Første Harde fakta med data fra Altinn

Innhentingen av driftsrapporter ble i vår offisielt flyttet til Altinn og det er disse rapportene som danner grunnlaget for Harde fakta. 

– Datagrunnlaget har vært veldig bra, og det ser ut som at tiltakshaverne har håndtert overgangen fint, sier samfunnsøkonom Rannei Skjermo Telstad som har vært prosjektleder for Harde fakta 2023.

Det er tilnærmet likt antall uttakshavere som har rapportert at de har utdrevet og solgt masser i 2023 som i 2022. Det beviser at vi har fått med oss uttakshaverne over på den nye plattformen.

Rapporten i sin helhet kan du lese her