Harde fakta 2020: - Tegn til optimisme

Forsidebilde Harde Fakta 2020
Markant økning i salgsverdi av metallisk malm og tydelig økning av investeringer i undersøkelsesarbeid vitner om optimisme.

- Vi er veldig glade for å se at næringen som helhet har klart seg godt gjennom pandemiåret 2020, sier Randi Skirstad Grini, direktør for Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF).

- Selv om det har vært litt nedgang i innenlands omsetning av byggeråstoffer, ser vi at det samtidig har vært sterk økning i salgsverdi av metallisk malm, og at det har vært en tydelig økning av investeringer i undersøkelsesarbeid. Alt i alt ser det ut til at næringen ser på fremtiden med optimisme, mener Grini.

Dette kommer frem i årets Harde fakta, mineralstatistikken for 2020. Grini er også tilfreds med at statistikken stadig blir mer pålitelig.

- Vi registrerer at den årlige driftsrapporteringen fra mineralprodusentene begynner å fungere godt. For å kunne forvalte mineralressursene i Norge til beste for samfunnet, er det en forutsetning at vi har god kunnskap om volumet som brukes. Slik kan vi passe på forbrukstakten, og planlegge for å sikre tilstrekkelig tilgang for samfunnet også i fremtiden. I Harde fakta samler DMF årlig mye av kunnskapen vi trenger for å oppnå dette, gjennom innsamling av produksjonsdata fra mange hundre næringsaktører, forklarer Grini.

Hele rapporten kan du laste ned her.