Flere undersøkelsesrapporter er tilgjengelig i kartløsningen

Undersøkelsesrapportene er tilgjengelig i kartløsningen // The exploration reports are available in the map service
Flere rapporter fra tidligere undersøkelsesarbeid er nå tilgjengelig i DMF sin kartløsning.

Flere undersøkelsesrapporter 

Rapportene fra undersøkelsesarbeid kan lastes ned direkte fra DMF sin kartløsning. Undersøkelsesrapportene er tilgjengeliggjort i kartlaget "Rapporter" under "DMF". Det er også mulig å søke i metadata for alle åpne rapporter. Det kan du gjøre i excel-filen som du finner her

Kartløsningen viser rapporter fra undersøkelser og historiske kart. Arbeidet med å gjøre undersøkelsesrapporter tilgjengelig pågår kontinuerlig. 

Additional exploration reports 

Additional exploration reports are now available in DMF's map service. The reports can be downloaded directly from the map service, or from an excel-sheet displaying a tabulated overview of the reports and historical maps. You can find the excel-sheet here

DMF's map service displays exploration reports and historical maps. Making exploration reports available is a continuous work in progress.