Flere undersøkelsesrapporter er gjort tilgjengelig

Du finner nå over 14 800 rapporter og historiske kart i DMFs kartløsning.

Rapportene fra undersøkelsesarbeid kan lastes ned direkte fra vår kartløsning. Undersøkelsesrapportene finner du i kartlaget "Rapporter" under "DMF". 

Kartløsningen viser rapporter fra undersøkelser og historiske kart. Det er også mulig å søke etter alle åpne rapporter i excel-filen som du finner her

Arbeidet med å gjøre undersøkelsesrapporter tilgjengelig pågår kontinuerlig. 

Additional exploration reports 

Additional exploration reports are now available in DMF's map service. The reports can be downloaded directly from the map service, or from an excel-sheet displaying a tabulated overview of the reports and historical maps. You can find the excel-sheet here

DMF's map service displays exploration reports and historical maps. Making exploration reports available is a continuous work in progress.