Administrasjonsmedarbeider / sentralbord

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard, og er direkte underlagt Nærings – og fiskeridepartementet. Vi vokser og gjennomfører en stor endringsprosess hvor både ansvarsområder og arbeidsoppgaver er under utvikling.

Stillingen er underlagt seksjon for administrasjon og fellestjenester. Seksjonen har per i dag ansvar for sentralbord, arkiv, økonomi, innkjøp, informasjon, HR, IT og øvrige fellestjenester. Arbeidsoppgaver som inngår i stillingen er varierte og omfatter blant annet:

 • Betjene sentralbord og resepsjon
 • Håndtere innkomne fakturaer og reiseregninger
 • Vurdere virksomheters økonomi i forbindelse med behandling av driftskonsesjoner
 • Vedlikeholde og kvalitetssikre data som er registrert i DMFs databaser
 • Innkjøp av kontorrekvisita og lignende
 • Andre arbeidsoppgaver vil bli tillagt stillingen ut ifra erfaring og interesser

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdannelse innen økonomi eller service
 • Relevant erfaring
 • Gode datakunnskaper generelt, Excel spesielt
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne (norsk og nynorsk)

Vi legger vekt på å finne en person med riktig faglige og personlige egenskaper som kan være en positiv bidragsyter i utviklingsprosessen som DMF gjennomfører.

 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og være opptatt av å yte service
 • Du er selvstendig og løsningsorientert
 • Du arbeider systematisk, målrettet og effektivt

Vi tilbyr

varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode ytelser i Statens pensjonskasse. Vi holder til i trivelige lokaler på Lade i Trondheim.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ som Sekretær, Stillingskode 1409.

Nærmere opplysning kan fås ved henvendelse til Fremo Bemanning v/Kjell-Inge Fremo på 900 22 300.  Henvendelser til Fremo vil bli behandlet konfidensielt, men vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig. Søk stillingen her.

Søknadsfrist: 29.3.2016