Miljø og sikring
Aktuelt
04.01.2016
Skal din bedrift levere driftsrapport for 2015? DMF lanserer ny digital kommunikasjonsplattform som innebærer at driftsrapporten skal leveres via "Min side" fra dirmin.no.
26.11.2015
Øst-Finnmark tingrett har 18.11.2015 truffet kjennelse om konkursåpning for Sydvaranger Gruve AS. I kjølvannet av konkursen har det vært spørsmål omkring driften i Sydvaranger Gruve og DMFs rolle i saken.
Se alle aktueltsaker
Saker til høring
Se alle saker til høring
Aktuelle tall
96 mill
tonn solgte mineralske råstoffer i 2014
1000 tonn
mineralforbruk i løpet av et liv