Miljø og sikring
Aktuelt
Gjesvær
18.06.2015
Nye Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni.
Grauaberget skiferbrudd i Voss
17.06.2015
Bergindustrien i Norge omsatte mineralske råstoffer for 12,9 milliarder i 2014. Av dette utgjør 54 % eksport. Det viser tallene i mineralstatistikken for 2014, som nylig er publisert.
Se alle aktueltsaker
Saker til høring
Se alle saker til høring
Aktuelle tall
5949
årsverk sysselsatt i bergindustrien i 2014
13 tonn
mineralforbruk per person per år i Norge