Miljø og sikring
Aktuelt
26.11.2015
Øst-Finnmark tingrett har 18.11.2015 truffet kjennelse om konkursåpning for Sydvaranger Gruve AS. I kjølvannet av konkursen har det vært spørsmål omkring driften i Sydvaranger Gruve og DMFs rolle i saken.
Gjesvær
18.06.2015
Nye Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni.
Se alle aktueltsaker
Saker til høring
Se alle saker til høring
Aktuelle tall
96 mill
tonn solgte mineralske råstoffer i 2014
1000 tonn
mineralforbruk i løpet av et liv